Projekty

Zákazník: Woodface spol. s r.o.
Název aplikace: WFIS
Datum realizace: 2009
Platforma: Oracle DB, J2EE, ZK Framework
Stručný popis aplikace: V rámci dodávky kompletního ERP systému společnost Woodface realizuje Datalite modul plánování zaměření, helpdesk a statistiky. Aplikace podporuje GPS lokalizaci zákaznických adres. Dále realizuje plánování prací interních pracovníků v grafickém prostředí kalendáře aplikace a s ohledem na vzdálenosti jednotlivých zákaznických lokalit systém podobný algoritmu obchodního cestujícího. V současné době je implementován komplexní systém řízení podnikových procesů, včetně výroby.

Zákazník: Huawei Technologies (Czech) s.r.o.
Název aplikace: Site Management Tool
Datum realizace: 2008/2009
Platforma: DB Oracle 10G, J2EE, ZK Framework
Stručný popis aplikace: Rozsáhlá WEB aplikace určená k řízení dodávky a konfigurace HW prvků mezi společnosti Huawei a T-Mobile. Aplikace disponuje rozsáhlým konfigurovatelným uživatelským rozhranním a komunikací s ostatními systémy prostřednictvím WEB services. DB je plněna daty jak uživatelským rozhranním, dávkovým zpracování prostřednictvím WEB services a importu z MS XLS souborů. Obsahuje kompletní reporting z možností exportu dat do MS Excel.

Zákazník: Telefónica O2 Czech Republic, a. s.
Název aplikace: DEKO dekompoziční modul
Datum realizace: 2008
Platforma: Oracle
Stručný popis aplikace: Systém zajišťující dekompozici poruch zákaznických datových služeb na cílové síťové prvky. Zároveň identifikuje dopady plánovaných výpadků/poruch/údržby datové sítě TO2 na zákaznické služby.

Zákazník: MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
Název aplikace: Zákaznická karta, Price Check a Interface SAM
Datum realizace: 2007 - nyní
Platforma: Oracle DB, Oracle Forms
Stručný popis aplikace: Interní systémy zákazníka. Zajišťují služby spojené s komunikací, agregací, zobrazení dat centrály a jednotlivých Makro Stores.

Zákazník: Telefónica O2 Czech Republic, a. s.
Název aplikace: Service Catalog
Datum realizace: 2007 - nyní
Platforma: AS Oracle, ADF
Stručný popis aplikace: Systém modulární návrh a následně provisioning speciální datových služeb - tzv. zákaznických řešení dle požadavků zákazníka. Primárně pracuje nad IP MPLS sítí TO2.

Zákazník: Telefónica O2 Czech Republic, a. s.
Název aplikace: Zákaznický informační systém
Datum realizace: 1998
Platforma: Oracle DB, Oracle Forms
Stručný popis aplikace: Systém primárně zajišťující provisioning datových služeb TO2. Systém je navržen a rozšiřován dle potřeb společnosti. Jedná se o aplikaci typu klient-server, je instalován po celé České republice.

Zákazník: TESCO
Název aplikace: Stock & Sales interface
Datum realizace: 2006
Platforma: Oracle, Unix
Stručný popis aplikace: Přenos informací Stock & Sales mezi systémem GOLD a účetním systémem Oracle Financials. Aplikace pracuje přímo se zdrojovými daty systému GOLD.

Zákazník: Čepro a. s.
Název aplikace: Mars
Datum realizace: 2007 - nyní
Platforma: Oracle, .NET, ASP, PKI
Stručný popis aplikace: Systém, který slouží především pro objednávání PHM ze strany zaměstanců i ze strany zákazníků. Aplikace komunikuje se skladovým a nakládacím systémem a systémy zákazníků. Bezpečnost systému je řešena pomocí PKI (přihlašování, objednávání pomocí digitálních certifikátů). Zadávání objednávek a zpětná vazba probíhá přes webový prohlížeč a webovou službu - standartní řešení. Mezi nadstandartní řešení zadávání a zpětné vazby patří mj. služba komunikující se systémem SAP. Aplikace slouží také mj. pro správu odběratelů, dodavatelů, dopravců, tahačů, návěsů a řidičů.

Zákazník: RWE Transgas
Název aplikace: Portál Interních Auditů
Datum realizace: 2007 - nyní
Platforma: Oracle, Oracle APEX, Linux
Stručný popis aplikace: Portál Interních Auditů (PIA) slouží k hlídání flow (auditů, zjištění, opatření). Umožňuje sledovat historii, přikládat soubory a emailové notifikace. Po předání systému dále provádíme jeho správu.

Zákazník: Český telekomunikační úřad
Název aplikace: Nový design webu
Datum realizace: 2008
Platforma: XHTML, CSS
Stručný popis aplikace: DataLite dodal kompletní nový design webu www.ctu.cz, včetně grafického manuálu stránek.

Zákazník: EKPS s. r. o.
Název aplikace: Ŕízení a vizualizace automatizovaného skladu společnosti Olpran s.r.o.
Datum realizace: 2008
Platforma: MS SQL Server, Control Web
Stručný popis aplikace: Řízení, vizualizace a napojení řídícího systému plně automatizovaného skladu na ekonomický systém podniku.

Zákazník: Program bydlení a. s.
Název aplikace: APB
Datum realizace: 2007 - nyní
Platforma: Linux, Apache, PHP, PostgreSQL
Stručný popis aplikace: Na míru vytvořený IS pro správní firmu.

Zákazník: ÚMČ Praha 10
Název aplikace: Navigátor
Datum realizace: 2006
Platforma: Linux, Apache, PHP, PostgreSQL
Stručný popis aplikace: Systém pro online dokumenty, manuály a návody.

Zákazník: ÚMČ Praha 10
Název aplikace: Call Centrum Desk
Datum realizace: 2006
Platforma: Linux, Apache, PHP, PostgreSQL
Stručný popis aplikace: Aplikace pro správu požadavků přijatých od občanů přes operátory na Call Centru P10.

Zákazník: ROCHE s.r.o.
Název aplikace: Marketing Manager
Datum realizace: 2002 - nyní
Platforma: SQL server 2000, Marketing Manager
Stručný popis aplikace: Implementace a administrace CRM systému pro správu adres, kontaktů, vzorků a reprezentantů této společnosti. Tvorba statistik pro potřeby managementu.

Zákazník: ROCHE s.r.o.
Název aplikace: PSTH
Datum realizace: 2001 - nyní
Platforma: SQL server 2000, Visual Basic 6.0
Stručný popis aplikace: Program pro podporu call centra. Správa pacientů, kontaktů, potřeb a problémů pacienta. Program umožňuje statistické vyhodnocení zaznamenaných údajů.

Zákazník: Woodface
Název aplikace: Správa HW, SW, vytvoření webu
Datum realizace: 2002 - nyní
Platforma: Windows, Linux, Apache
Stručný popis aplikace: Firma DataLite zajišťuje správu HW a SW pro Woodface. Současně vytvořila webové stránky www.woodface.cz. Dále jsme zajišťovali připojení 25 poboček a centrály na internet a vytvořili privátní síť VPN se zabezpečením. V současné době je implementován systém na řízení výroby, včetně řízení automatické pily a vrtačky.

Zákazník: Pragodata pro SCHENKER
Název aplikace: Intranet
Datum realizace: 2002
Platforma: Oracle Portal, JSP, Perl, PL/SQL
Stručný popis aplikace: Intranetová aplikace pro správu zakázek, kontaktů, zaměstnanců, pohledávek, pojištění.

Zákazník: HP pro ČESKÝ TELECOM
Název aplikace: Statistiky 2000
Datum realizace: 2000-2002
Platforma: HP-UX, Oracle8i, C, Perl, PL/SQL
Stručný popis aplikace: DataLite byla zapojena jako implementační subdodavatel firmy Hewlett-Packard do vývoje aplikace pro operační centrum Českého Telecomu. Systém zpracovává data popisující stav sítě v časových intervalech, která jsou uložena v rozsáhlé databázi Oracle. Část systému je postavena jako intranetové řešení.

Zákazník: Česká produkční 2000
Název aplikace: Produkční systém, Dlouhodobé plány
Datum realizace: 2000-2003
Platforma: Windows 95, NT, MS Access, MS SQL Server
Stručný popis aplikace: Firma DataLite spolupracovala na vybudování produkčního informačního systému, který byl implementován ve velice krátkém čase. Práce zahrnovaly vytvoření evidence smluv a fakturace pro výrobu, režii a dabing. Tento systém pomohl stabilizovat IT prostředí v největší soukromé produkční společnosti na našem trhu.

Zákazník: Česká produkční 2000
Název aplikace: Klub Planeta NOVA
Datum realizace: 1999-2002
Platforma: Windows NT, MS SQL Server, VB, VC++, SQL
Stručný popis aplikace: Společnost vyvinula informační systém pro evidenci členské základny Klubu Planeta Nova. Součástí práce byl zpětný engineering historické databáze a její rekonstrukce, jejímž výsledkem byla nová konzistentní databáze, která umožnila dát do souladu data IS s účetnictvím společnosti ANO.

Zákazník: UG-D a. s.
Název aplikace: Vytvoření prezentace na internetu
Datum realizace: 2005 - nyní
Platforma: Linux, Apache, PHP, PostgreSQL, LiteWeb, Flash
Stručný popis aplikace: Prezentace developerské společnosti. Stránky jsou na adrese www.ugd.cz. K této aplikaci vznikl i Project View pro virtuální prohlídku domů a bytů (příklad).

Zákazník: IMP
Název aplikace: Vytvoření prezentace na internetu
Datum realizace: 2001
Platforma: Linux, Apache
Stručný popis aplikace: Firma DataLite vytvořila prezentaci produktu Encyklopedie letadel pro společnost IMP. Stránky jsou na adrese www.encyklopedieletadel.cz.

Zákazník: HP pro Eurotel
Název aplikace: Hromadné automatické stahování mailů
Datum realizace: 2000-2001
Platforma: HP-UX, C
Stručný popis aplikace: DataLite vyvinula server pro automatické stahování poštovních zpráv pro Hewlett Packard.

Zákazník: Sofres Faktum
Název aplikace: IT outsourcing
Datum realizace: 2000
Platforma: Windows NT, Windows 98, Visual Basic
Stručný popis aplikace: Firma DataLite převzala několik IT projektů společnosti Sofres Factum do technické správy. V současné době zajišťuje provozuschopnost několika aplikací a další rozvoj dle požadavků zákazníka. Jedná se o klasický "outsourcing".

Zákazník: Mirage
Název aplikace: Sledování zakázek
Datum realizace: 1999
Platforma: Windows 95, MS Access
Stručný popis aplikace: Projekt zahrnoval celkový vývoj informačního systému sledování zakázek a zákazníků pro reklamní studio.

Zákazník: TV Galaxie
Název aplikace: Media Manager
Datum realizace: 1998
Platforma: Windows 95, MS Access
Stručný popis aplikace: Společnost vytvořila informační systém na správu reklamních kampaní pro nově vzniklou televizní stanici Galaxie. Systém zahrnuje definici programového schéma, accountů, začleňování reklamních šotů do programové skladby, účtování reklamních kampaní a šotů a další.

Zákazník: PEWAG Česká Třebová, Siemens Zličín, KUWOPA Velké Němčice, Tiskárna cenin Martin a další
Název aplikace: Řídicí systém skladu
Datum realizace: 2001 - nyní
Platforma: MS SQL Server, Control Web
Stručný popis aplikace: DataLite dodává řídicí systém pro střední dispečerskou úroveň řízení skladu. Systém umožňuje ruční a automatický pohyb zakladačů a návaznost na systémy řízení ASŘ. Kromě toho systém zajišťuje komunikaci s nadřazeným informačním systémem (např. AS/400 nebo jiné).

Zákazník: Ambasáda Luxembourg
Název aplikace: Vytvoření prezentace na internetu
Datum realizace: 2007
Platforma: Linux, Apache, PHP, PostgreSQL, LiteWeb
Stručný popis aplikace: Internetová prezentace ambasády Luxembourg pro ČR.

Zákazník: Bílek
Název aplikace: Vytvoření prezentace na internetu
Datum realizace: 2007
Platforma: Linux, Apache, PHP, PostgreSQL, LiteWeb, Flash
Stručný popis aplikace: Osobní stránky mezinárodního mistra České republiky 2006 a vítěze dalších mnoha pohárů v rallyecrossu. Stránky jsou na adrese www.bilek-rallyecross.cz. Součástí prezentace bylo i vytvoření loga, doprovodných videí a flash animací.

Zákazník: Svěcený
Název aplikace: Vytvoření prezentace na internetu
Datum realizace: 2002 - nyní
Platforma: Linux, Apache, PHP
Stručný popis aplikace: Osobní stránky houslového virtuosa Jaroslava Svěceného. Stránky jsou na adrese www.sveceny.cz.

Zákazník: Hanex Group
Název aplikace: WEB pro realitní kancelář
Datum realizace: 2000
Platforma: Linux, Apache
Stručný popis aplikace: Firma DataLite vytvořila WEBovou aplikaci pro realitní kancelář Hanex Group. Tuto realitní kancelář můžete navštívit na adrese www.hanex.cz. DataLite hostuje tuto aplikaci na svých internetových serverech a zajišťuje její správu.

Zákazník: MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
Název aplikace: Zákaznická karta, Price Check a Interface SAM
Datum realizace: 2007 - nyní
Platforma: MS Windows, Oracle DB, Oracle Forms, Oracle Reports, JAVA.
Stručný popis aplikace: Interní systémy zákazníka. Zajišťují služby spojené s komunikací, agregací, zobrazení a přenosy dat centrály a jednotlivých Makro Stores. Interface mezi interními systémy - přenosy a zpracování dat.

Zákazník: Telefónica O2 Czech Republic, a. s.
Název aplikace: Kukátko (SpyHole)
Datum realizace: 2005, 2007 (v roce 2007 byla vydána přepracovaná verze)
Platforma: Apache Tomcat, JAVA (JSP a JavaBeans)
Stručný popis aplikace: Systém umožňuje pohled na zákazníka ADSL přes více aplikací (na základě zadaného telefonního čísla)

Zákazník: Telefónica O2 Czech Republic, a. s.
Název aplikace: XML Detail ZIS - WebService
Datum realizace: 2005, 2006, 2007 (v jednotlivých letech se přidávali další metody webové služby)
Platforma: Oracle AS 10gR2, JAVA (Oracle WebService), XML, XSLT
Stručný popis aplikace: Systém umožňuje pohled na data aplikace ZIS jako WS (webová služba) – vrací XML, HTML, případně provádí transformaci přes XSLT poslanou na vstupu (výstupem je rovněž HTML).

zpět na Reference